VERKSAMHETEN

Akademin ska genom ledamöterna initiera, inspirera, utveckla och uppmärksamma de genuina gastronomiska värdena i Småland och på Öland. Akademin är en ideell och politiskt obunden förening vars verksamhet syftar till att främja gastronomiska värden och entreprenörskap utifrån regionens kulturella traditioner. Främjandet kan göras inom utbildning, forskning, design, besöksnäring samt inom lokal livsmedelsförädling, primärproduktion och småskaligt mathantverk eller inom andra områden där de gastronomiska värdena kan utvecklas.

Våra fokusområden är följande:

Mat och design
Den offentliga måltiden
Destinations- och landsbygdsutveckling genom matupplevelse
Främjande av lokal primärproduktion
Främjande av lokal förädling och konsumtion
Yngre förmågor inom matkultur