REGIONAL
GASTRONOMI
HÖGST UPP PÅ
AGENDAN



 Ur ett gastronomiskt perspektiv utgör Småland och Öland en fantastisk region. Småland är ett av Sveriges största landskap, här finns det ängar, skogar, hagar, tusentals sjöar och en lång kustlinje. Öland är Sveriges minsta landskap och har en helt annan terroir med en kalkrik jord, ett öppet landskap och många soltimmar under odlingssäsongen. Akademins verksamhet syftar till att främja gastronomiska värden och entreprenörskap utifrån regionens kulturella traditioner.

VERKSAMHETEN




Nya medlemmar
invalda i akademin

 Helena Jonsson, Sara Hedblom, Peter Aronsson

Läs om akademins medlemmar
 



VÅR SENASTE  PRIS- OCH
DIPLOMUTDELNING 13/9 19.00 2019

Restaurang PM & Vänner arrangerar i samband med MAT 2019 ”Småländsk skördefest” på sin bakgård. Den öppnar upp under eftermiddagen den 13:e september och klockan 19:00 genomförs pris- och diplomutdelningen. Välkommen!

PRISUTDELNING 2019


Initiera, inspirera, utveckla 
och uppmärksamma
Verksamheten

TIDIGARE PRISTAGARE
OCH DIPLOMANDER
2013–2017

Tillsammans för regionens
förträfflighet!
Akademins medlemmar


REGIONAL
GASTRONOMI
HÖGST UPP PÅ
AGENDAN



 Ur ett gastronomiskt perspektiv utgör Småland och Öland en fantastisk region. Småland är ett av Sveriges största landskap, här finns det ängar, skogar, hagar, tusentals sjöar och en lång kustlinje. Öland är Sveriges minsta landskap och har en helt annan terroir med en kalkrik jord, ett öppet landskap och många soltimmar under odlingssäsongen. Akademins verksamhet syftar till att främja gastronomiska värden och entreprenörskap utifrån regionens kulturella traditioner.

VERKSAMHETEN




Nya medlemmar
invalda i akademin

Helena Jonsson, Sara Hedblom, Peter Aronsson

Läs om akademins medlemmar
 



 PRIS- OCH
DIPLOMUTDELNING 8/9 20.00

Restaurang PM & Vänner arrangerar i samband med MAT 2017 ”Småländsk skördefest” på sin bakgård. Den öppnar upp under eftermiddagen den 8:e september och klockan 19:00 genomförs pris- och diplomutdelningen. Årets prisutdelare är ingen mindre än Leif Mannerström. Välkommen!

PRISUTDELNING 2017
 


Initiera, inspirera, utveckla, 
uppmärksamma
Verksamheten

TIDIGARE PRISTAGARE
OCH DIPLOMANDER
2013–2016

Tillsammans för regionens
förträfflighet!
Akademins styrelse

 Ur ett gastronomiskt perspektiv utgör Småland och Öland en fantastisk region. Småland är ett av Sveriges största landskap, här finns det ängar, skogar, hagar, tusentals sjöar och en lång kustlinje. Öland är Sveriges minsta landskap och har en helt annan terroir med en kalkrik jord, ett öppet landskap och många soltimmar under odlingssäsongen. Akademins verksamhet syftar till att främja gastronomiska värden och entreprenörskap utifrån regionens kulturella traditioner.

VERKSAMHETEN



Nya medlemmar
invalda i akademin

Jens Vikingsson, Gustav Arnes, Magnus Silfverhielm, Kristina Ahlsén, Peter Aronsson

Läs om akademins medlemmar
 



 PRIS- OCH
DIPLOMUTDELNING 8/9 20.00

Restaurang PM & Vänner arrangerar i samband med MAT 2017 ”Småländsk skördefest” på sin bakgård. Den öppnar upp under eftermiddagen den 8:e september och klockan 20:00 genomförs pris- och diplomutdelningen. Årets prisutdelare är ingen mindre än Leif Mannerström. Välkommen!

PRISUTDELNING 2017
 


Initiera, inspirera, utveckla 
och uppmärksamma
Verksamheten

TIDIGARE PRISTAGARE
OCH DIPLOMANDER
2013–2016

Tillsammans för regionens
förträfflighet!
Akademins styrelse

 

Kontakt
Anna K Sjögren
anna@asjogren.com
Preses