REGIONAL
GASTRONOMI
HÖGST UPP PÅ
AGENDAN

Ur ett gastronomiskt perspektiv utgör Småland och Öland en fantastisk region. Småland är ett av Sveriges största landskap, här finns det ängar, skogar, hagar, tusentals sjöar och en lång kustlinje. Öland är Sveriges minsta landskap och har en helt annan terroir med en kalkrik jord, ett öppet landskap och många soltimmar under odlingssäsongen. Akademins verksamhet syftar till att främja gastronomiska värden och entreprenörskap utifrån regionens kulturella traditioner.

 

Sidan är under uppbyggnad.

För aktuell information följ oss på Facebook

www.facebook.com/smalandsolandsgastro

 

 

 

 

Initiera, inspirera, utveckla 
och uppmärksamma

 

TIDIGARE PRISTAGARE
OCH DIPLOMANDER

 

Tillsammans för regionens
förträfflighet!